Nagrody i premie z dochodu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 1 lutego 2016 r. podjął uchwałę, w której stwierdził, że wypłacane pracownikom nagrody i premie z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych w miesiącu ich wypłaty.

Środa 13.04.2016 | czytaj całość

Od 1 kwietnia nowa wysokość składki wypadkowej

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. rozpoczyna się nowy rok składkowy, który będzie trwał do końca marca 2017 r. Sposób ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe zależy od liczby ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego, wpisu do rejestru REGON oraz złożenia informacji ZUS IWA za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe.

Wtorek 12.04.2016 | czytaj całość

Okno transferowe z ZUS do OFE otwarte tylko do 31 lipca 2016 r.

1 kwietnia 2016 r. zostało otwarte okno transferowe. Daje nam ono możliwość zmiany decyzji w zakresie przekazywania części składki emerytalnej (2,92%) - czy ma ona być przekazywana do OFE, czy do ZUS.

Czwartek 07.04.2016 | czytaj całość

Ingerencja fiskalna Państwa w codzienne życie musi mieć swoje granice

Ingerencja fiskalna Państwa w codzienne życie musi mieć swoje granice. Jak wynika z uzasadnienia wyroku „przyjęcie stanowiska, jakie w niniejszej sprawie prezentują organy podatkowe, mogłoby doprowadzić do zabicia odruchu międzyludzkiej życzliwości i serdeczności. Z obawy przed grożącym opodatkowaniem sąsiedzi mogliby po prostu przestać sobie pomagać.”

Środa 02.03.2016 | czytaj całość

Ostatnio otwierane strony

« Powrót do kalendarza wydarzeń
« Powrót do listy wydarzeń w tym dniu
10
stycznia
2014
Rezygnacja z ZFŚS do końca stycznia
Kategoria: Informacje dotyczące zasobów ludzkich

Pracodawcy spoza sfery budżetowej, którzy na dzień 1 stycznia danego roku posiadają mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogą, na zasadzie dobrowolności, zdecydować o utworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub wypłacać świadczenie urlopowe. Mogą również zrezygnować z tych form wsparcia dla pracowników, z zastosowaniem trybu określonego w ustawie o ZFŚS.

 

Jeżeli u pracodawcy stan zatrudnienia wynosi poniżej 20 pracowników (przeliczając na pełne etat) i nie obowiązuje go układ zbiorowy pracy, jest on zobligowany przekazać pracownikom informację w sprawie rezygnacji z ZFŚS w sposób zwyczajowo przyjęty w danej firmie. Obowiązku tego musi dopełnić w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, a zatem w odniesieniu do 2014 r. termin ten upływa 31 stycznia br.

 

Warto dodać, że skutkiem niedotrzymania styczniowego terminu rezygnacji z tworzenia ZFŚS i wypłacania świadczenia urlopowego w trybie określonym powyżej jest konieczność prowadzenia Funduszu lub wypłacania świadczenia urlopowego do końca danego roku kalendarzowego. Decyzję o rezygnacji pracodawca może podjąć dopiero w styczniu 2015 r.

 

Wskazany obowiązek nie dotyczy pracodawców, którzy legitymują się większym stanem zatrudnienia i zobowiązani są do tworzenia regulaminu wynagradzania. Postanowienie w sprawie rezygnacji z ZFŚS (i wypłacania świadczenia urlopowego) muszą oni wprowadzić do tego regulaminu, chyba że objęci są układem zbiorowym pracy. Nie są przy tym związani ustawowym terminem. Zmiany dokonane w układzie zbiorowym wymagają zgody zakładowej organizacji związkowej. Forma uzgodnienia z organizacją związkową dotyczy też regulaminu wynagradzania, z tym że w przypadku braku takiej organizacji pracodawca może dokonać uzgodnienia z przedstawicielem pracowników.

 


Usługi powiązane z tym tematem:Wsteczdo góry
Poleć stronę:
Wiadomość nie została wysłana
Wypełnij właściwe pola
Dziękujemy za polecenie naszej strony znajomemu
* Adres e-mail odbiorcy
* Adres e-mail nadawcy
Zarejestruj
Rejestracja użytkownika się nie powiodła
Nazwa użytkownika jest już używana
Hasła nie są identyczne
Wypełnij właściwe pola
Użytkownik został utworzony
Wpisz adres e-mail
(minimum 6 znaków)
*- wymagane pola