Od 1 stycznia 2017 r. zapłata gotówką pozbawi firmy kosztów podatkowych

Od 1 stycznia 2017 r. zostanie bardzo ograniczona możliwość rozliczeń gotówkowych między przedsiębiorcami. Jeżeli wartość transakcji przekroczy 15 tys. zł, to płatność będzie musiała nastąpić za pośrednictwem rachunku bankowego.

Środa 21.12.2016 | czytaj całość

Czas pracy w 2017 roku

Zgodnie z Kodeksem Pracy (art. 129 § 1) czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy. Na tej podstawie ustala się liczbę godzin do przepracowania przez pracownika. W 2017 r. całkowity, roczny wymiar czasu pracy wynosi 2000 godziny (250 dni x 8 godz.).

Środa 14.12.2016 | czytaj całość

Minimalne wynagrodzenie w 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. nastąpi wzrost o 150 zł minimalnego wynagrodzenia za pracę pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, które będzie wynosić 2.000 zł.

Środa 07.12.2016 | czytaj całość

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą obniżoną stawkę CIT w 2017 r.

Z początkiem przyszłego roku obowiązywać zacznie obniżona z 19 do 15 proc. stawka podatku dochodowego od osób prawnych. Nowelizacja skierowana jest do małych podmiotów oraz podatników dopiero rozpoczynający działalność.

Poniedziałek 10.10.2016 | czytaj całość

Ostatnio otwierane strony

« Powrót do kalendarza wydarzeń
« Powrót do listy wydarzeń w tym dniu
10
stycznia
2014
Rezygnacja z ZFŚS do końca stycznia
Kategoria: Informacje dotyczące zasobów ludzkich

Pracodawcy spoza sfery budżetowej, którzy na dzień 1 stycznia danego roku posiadają mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogą, na zasadzie dobrowolności, zdecydować o utworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub wypłacać świadczenie urlopowe. Mogą również zrezygnować z tych form wsparcia dla pracowników, z zastosowaniem trybu określonego w ustawie o ZFŚS.

 

Jeżeli u pracodawcy stan zatrudnienia wynosi poniżej 20 pracowników (przeliczając na pełne etat) i nie obowiązuje go układ zbiorowy pracy, jest on zobligowany przekazać pracownikom informację w sprawie rezygnacji z ZFŚS w sposób zwyczajowo przyjęty w danej firmie. Obowiązku tego musi dopełnić w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, a zatem w odniesieniu do 2014 r. termin ten upływa 31 stycznia br.

 

Warto dodać, że skutkiem niedotrzymania styczniowego terminu rezygnacji z tworzenia ZFŚS i wypłacania świadczenia urlopowego w trybie określonym powyżej jest konieczność prowadzenia Funduszu lub wypłacania świadczenia urlopowego do końca danego roku kalendarzowego. Decyzję o rezygnacji pracodawca może podjąć dopiero w styczniu 2015 r.

 

Wskazany obowiązek nie dotyczy pracodawców, którzy legitymują się większym stanem zatrudnienia i zobowiązani są do tworzenia regulaminu wynagradzania. Postanowienie w sprawie rezygnacji z ZFŚS (i wypłacania świadczenia urlopowego) muszą oni wprowadzić do tego regulaminu, chyba że objęci są układem zbiorowym pracy. Nie są przy tym związani ustawowym terminem. Zmiany dokonane w układzie zbiorowym wymagają zgody zakładowej organizacji związkowej. Forma uzgodnienia z organizacją związkową dotyczy też regulaminu wynagradzania, z tym że w przypadku braku takiej organizacji pracodawca może dokonać uzgodnienia z przedstawicielem pracowników.

 


Usługi powiązane z tym tematem:Wsteczdo góry
Poleć stronę:
Wiadomość nie została wysłana
Wypełnij właściwe pola
Dziękujemy za polecenie naszej strony znajomemu
* Adres e-mail odbiorcy
* Adres e-mail nadawcy
Zarejestruj
Rejestracja użytkownika się nie powiodła
Nazwa użytkownika jest już używana
Hasła nie są identyczne
Wypełnij właściwe pola
Użytkownik został utworzony
Wpisz adres e-mail
(minimum 6 znaków)
*- wymagane pola